Yes No
Mini Logo Solution Logo
Imgur Flickr Picasa Postimage
Không up ảnh chống đối nhà nước CHXHCNVN Ảnh không đúng điều khoản
Không Up Ảnh >5Mb File kích thước lớn vui lòng chọn điều chỉnh kích thước Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hoặc không.
Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc. Không hỗ trợ *.gif Bạn có thể upload ảnh lên nhiều Server,Up ảnhnh nhanh, gọn, tiện lợi dành cho mọi người. Mọi thắc mắc hoặc báo lỗi vui lòng liên hệ Facebook
Tắt Quảng Cáo [X]